Integritetspolicy
Skyddet av dina personuppgifter är av största vikt för oss.

Genom denna integritetspolicy vill vi informera dig om hur dina personuppgifter behandlas av Torsby Datorbutik AB. Denna policy hjälper dig som kund att förstå vilken slags information vi samlar in och hur den används.

Vem är ansvarig för dina personuppgifter?
Torsby Datorbutik AB 556807-5906 (Datorcenter) är ansvarig för att dina personuppgifter hanteras på ett säkert och korrekt sätt i enlighet med gällande lagstiftning.
Dina personuppgifter
Vi samlar in och lagrar information som du själv lämnar till oss. Den information som vi samlar in är namn, adress, e-post, telefonnummer. Vid vissa tillfällen kan också personnummer lagras om så krävs för att kunna göra kreditkontroll och kreditansökan.
Vi använder dina personuppgifter för att kunna:
- För att fastställa din identitet
- Uppdatera kontakt och adressuppgifter vid behov
- Informera om dina köp, tex leverera orderbekräftelser.
- Leverera och/eller fakturera dina köp hos oss

Dina Rättigheter
- Du kan när som helst få tillgång till dina personuppgifter
- Få felaktiga uppgifter rättade
- Få dina personuppgifter raderade.
Behandlingen av personuppgifter sker med laglig grund och att Torsby Datorbutik AB skall kunna uppfylla ingångna avtal. Avtalet omfattar köpet i sig. Vi kommer också att lagra personuppgifter för att kunna uppfylla krav och förpliktelser i bokföringslagen, mervärdesskattelagen köplagen och konsumentköplagen.

Direktmarknadsföring och Profilering
Torsby Datorbutik AB kan komma att använda dina personuppgifter för marknadsföringsmål. Dina uppgifter kan komma att användas för nyhetsbrev, kundundersökningar, statistikändamål samt utskick via e-post. Dock kan du när som helst med omedelbar verkan återkalla ditt samtycke, för dessa ändamål.

Vilka får tillgång till dina personuppgifter
Dina personuppgifter kommer ej att överföras eller säljas till tredje part i reklamsyfte. Dina personuppgifter kan dock komma att lämnas ut till tredje part i syfte att tillhandahålla tjänster till dig. Undantag till detta om en kund bryter mot våra användarvillkor, om det föreligger rättsliga åtgärder eller om en myndighet begär detta med stöd i svensk lagstiftning.

Hur skyddar vi dina uppgifter
Torsby Datorbutik AB vidtar tekniska och organisatoriska åtgärder som krävs enligt lag för att dina personuppgifter lagras på ett säkert sätt och inte manipuleras, förstörs eller går förlorade samt att obehöriga personer inte kan komma åt den. Våra säkerhetsrutiner förändras i takt med den tekniska utvecklingen.

Hur lång tid lagras dina uppgifter
Torsby Datorbutik lagrar dina uppgifter för att registrera köp.
Vi behandlar personuppgifter för den tid som är tillåtet enligt tillämplig lag förordning, praxis eller myndighetsbeslut. Data kan sparas längre om så krävs enligt köplagen, konsumentlagen eller bokföringslagen. Personuppgifterna lagras och behandlas i Torsby Datorbutiks IT-system.


Kontaktuppgifter:
Torsby Datorbutik AB (Datorcenter)
Nya Torget 5
685 30 TORSBY
info@datorcenter.se
Tel: 0560-733000

Detta dokument uppdateras löpande.
Senaste revision: 2018-05-24